ידועים בציבור – הגדרה

בעידן המודרני, יש המון בני זוג שמחליטים לחיות את חייהם ללא מסגרת הנישואים. הם אומנם לא נשואים אך הם מקיימים זוגיות במשק בית משותף. הם נקראים ידועים בציבור.

כלומר ההגדרה היא, ידועים בציבור הם בני זוג לא נשואים אבל עדיין הם נחשבים מבחינה משפטית זוג. אין חקיקה בנושא שקובעת מי הם הידועים בציבור ולכן זה נתון לשיקול דעתם של בתי המשפט. כלומר, צריך להוכיח שבני זוג הם ידועים בציבור.

ידועים בציבור

מתי אתם נחשבים כידועים בציבור ?

הפסיקה קובעת שידועים בציבור הם זוג במערכת יחסים רומנטיים ומנהלים  משק בית משותף. אם שני התנאים הללו מתקיימים, בית המשפט יכיר בבני הזוג כידועים בציבור. בני זוג ידועים בציבור יהיו זכאים לזכויות כמו זוג נשוי רגיל כמו מהמוסד לביטוח לאומי, ירושה ומזונות.

זכויות ידועה בציבור

אין הסדר בחקיקה בכל הנוגע לזכויותיה של בת זוג ידועה בציבור. אם אין חוק כזה, הקשר בין ידועים לציבור ייבחנו לפי מישור חוזי. אם לא קיים בין בני הזוג הידועים בציבור,  הסכם מפורש של "חיים משותפים", האבחנה תעשה על פי התנהלות בחייהם המשותפים. כלומר, זהו הסכם התנהגות.

מערכת היחסים בין בני זוג הידועים בציבור, גם אם מדובר בגבר ואישה או בזוגות חד מיניים, היא מה שתיצור את ההסכם וכך גם יש עילה לטענת מזונות או אפילו זכויות ירושה, וכל זה מכוח דיני החוזים.

תנאים לקבלת המעמד של ידועים בציבור

לפני הכל, כדי להיחשב ידוע בציבור, צריך לעמוד בתנאים של משק בית משותף וחיי משפחה. בפסיקה של בית המשפט העליון, אישה הוכרה כידועה בציבור של מנוח ולכן זכאית לרשת אותו יחד עם ילדיו. אותה אישה חיה איתו רק 3 חודשים לפני פטירתו. מאחר ומדובר בפרק זמן קצר מאוד, פסק דין זה זכה לביקורות שליליות רבות מאחר ורוב האנשים חשבו שראוי שיהיה פרק זמן מינימלי ארוך יותר כדי שבני הזוג יעמדו בתנאי ההגדרה לידועים בציבור.

זוגות חד מיניים ידועים בציבור

זוגות חד מיניים לא יכולים להינשא בארץ ולכן הפתרון עבורם הוא בהגדרת יחסיהם כידועים בציבור. כך, יהיו להם זכויות וחובות אחד כלפי השני, בדיוק כפי לזוגות נשואים.  לבית המשפט יש נטייה להכיר בזכויות חד מיניים להיות מוכרים כידועים בציבור.

זכויות ירושה אצל ידועים בציבור

פעמים רבות, ידועים בציבור חושבים שבגלל שהם בני זוג שלא נשואים, הם לא זכאים לזכויות ירושה אך כפי שניתן להבין, זה לא נכון.  ידועים בציבור אכן  זכאים לזכויות ירושה ולרשת את בני זוגם, וזאת אם לא קיימת צוואה שאומרת אחרת.  כמו כן, גם ידועים בציבור, כמו זוגות נשואים, יכולים לערוך צוואה הדדית אשר במסגרתה הם יורישו את רכושם זה לזו. לשם עריכת צוואה ובירור זכויות ירושה, ניתן לפנות אל עורך דין דיני משפחה.

ידועים בציבור והקשר של זכויות ביטוח לאומי 

המוסד לביטוח לאומי נותן לזוגות ידועים בציבור, זכויות זהות לזכויותיהם של זוגות נשואים, כמו קצבאות למיניהן. על מנת לקבל את  הזכויות הללו, הזוג חייב למלא שאלון ייעודי ולהגיש אותו למוסד לביטוח לאומי. במהלך השאלון, צריך לפרט על מערכת היחסים של בני הזוג  ולצרף בהתאם אישורים מתאימים. בנוסף, בני הזוג חייבים להגיש תצהיר של שני עדים, שיעידו על מערכת היחסים של בני הזוג. המוסד לביטוח לאומי בוחן את הבקשה להכרה כידועים בציבור ויודיע לבני הזוג אם אישרו או דחו את הבקשה.

מזונות במקרה של ידועים בציבור

בגלל שידועים בציבור הם לא זוג נשוי, יכול להיווצר מצב שבו אחד הצדדים ינתק את הקשר ממערכת היחסים וכך יותיר את בן הזוג השני או בת הזוג השנייה לבד, כאשר הם תלויים בו כלכלית וכעת הם צריכים להתמודד לבד. בניגוד לאישה נשואה, שמבטיחה את עתידה הכלכלי בגירושים בעזרת מזונות וחלוקת רכוש הוגנת (במיוחד אם יש הסכם ממון), ידועה בציבור יכולה למצוא את עצמה לבד. ולכן, בגלל מקרים כאלו, עדיף שבני הזוג יסדירו בהסכם את מזונות האישה מראש, וזאת בעיקר בגלל שהחובה לשלם מזונות נקבעת לפי הוראות הדין האישי ולכן לידועה בציבור, שלא נשואה על פי הדין העברי, לא תוכל לתבוע מזונות.

כלומר, אישה נשואה בנישואים על פי הדין העברי, תהיה זכאית למזונות בכל תקופת הנישואים. וכך גם לגבי ידועה בציבור, שכן זכאית למזונות מבן זוגה, במהלך חייהם המשותפים. יתרה מזאת, היא גם  זכאית למזונות גם לאחר הפרידה.

בעקבות המצב המסובך, בתי המשפט העליון, בשורת פסקי דין מרכזיים קבעו שאם בת הזוג לא  זכאית למזונות מכוח הדין האישי, צריך לפסוק לה "מזונות אזרחיים" מתוקף מערכת היחסים המחייבת שהתקיימה בין בני הזוג. ל"מזונות משקמים" יש שם נוסף שהוא נקרא גם מזונות משקמים, הניתנים לאישה לתקופה מסוימת שנקבעה מראש, וזאת כדי לסייע לה להשתקם מבחינה כלכלית לאחר סיומם של מערכת היחסים בין בני הזוג.

בתי המשפט פוסקים מזונות משקמים בדרך כלל במצבים בהם האישה תלויה כלכלית בבן הזוג. כעת, לאחר הפרידה שלהם, היא חייבת סיוע כספי עד שתוכל להסתדר בכוחות עצמה.   למעשה, הרעיון הוא שידועים בציבור ראו את עצמם כזוג נשוי לכל דבר, גם אם בחרו שלא להתחתן על פי הדין העברי, ולכן הם מחויבים כמו כל זוג נשוי, וזה כולל מזונות.

מזונות משקמים ייקבעו על ידי בית המשפט מתוקף עיקרון תום הלב, הזכות החוקתית של האישה לחיות בכבוד ללא מחסור ומתוקף עקרון ההסתמכות.

מטרת המזונות המשקמים

מטרתם של המזונות המשקמים הללו היא כדי לעזור לבת הזוג הידועה בציבור, שנפרדה מבן זוגה, להצליח לשקם את החיים ולהצליח לעזור בהתארגנות ראשונית כלשהי למטרת חיים עצמאים.

בית המשפט הוא שיקבע את גובה המזונות המשקמים ומשך התקופה בה ישולמו, וזאת אחרי שבית המשפט יבחן את תקופת החיים המשותפים של הידועים בציבור, רמת החיים שהייתה להם, רמת החיים שאליה הורגלה האישה, מהי התנהלותם הכלכלית והתלות שפיתחו זו בזה. בכל מקרה, בית המשפט לא יפסוק מזונות משקמים לכל ימי חייה אלא רק לתקופה מוגבלת שבית המשפט יקבע. כך גם כאשר אישה הייתה נשואה. היא תהיה זכאית למזונות רק עד אחרי קבלת הגט.

הסכם ממון בין ידועים בציבור 

בני זוג ידועים בציבור יכולים לערוך הסכם ממון בדיוק כמו זוג נשוי. הסכם הממון יתן להם לקבל וודאות משפטית ולאורך חייהם על מערכת היחסים ביניהם, וזאת בעיקר בקשר לחלוקת הרכוש והילדים. אם בני הזוג שהיו ידועים בציבור נפרדים, חלוקת הרכוש ביניהם תהיה על פי הלכת השיתוף. כלומר, כל בן זוג יטען לזכויות בכל הרכוש. כדי לעשות את זה, הוא צריך לעמוד בהוכחה שהייתה כוונה לשיתוף בנכס הספציפי המדובר. אם בני הזוג יחתמו על הסכם ממון, הם יקבעו בעצמם את חלוקת הרכוש במקרה של פרידה, ללא צורך בריבים מיותרים. כדי לערוך הסכם ממון ראוי, עדיף לפנות לעורך דין לדיני משפחה שיערוך את ההסכם. הוא יערוך הסכם מדויק שיותאם ספציפית אל בני הזוג.