עבירות של צווארון לבן הן עבירות נפוצות אך פחות מוכרות יחסית לעבירות מס או עבירות פליליות אחרות. עבירות אלה לא כוללות אלימות פיזית כלשהי כמו עבירות של רצח, שוד וכו' אלא מדובר בעבירות שקשורות לכספים בין אם בצורה ישירה או בין אם בצורה עקיפה. עבירות אלה בדרך כלל מתבצעות על ידי גורמים בכירים או בעלי שליטה עם סמכויות.

עבירות צווארון לבן

עבירות צווארון לבן – הגדרה

עבירות צווארון לבן הן עבירות פליליות לכל דבר, ויש שלא יודעים זאת. עבירות צווארון לבן מיוחדות ביחס לעבירות פליליות אחרות מבחינת המשקל המשפטי שלהן, ולא בהכרח ההבדל יבוא לידי ביטוי בחוק או בפסיקה.

ההבדלים בעבירות צווארון לבן, יחסית לעבירות פליליות אחרות הן שמבצע העבירות הוא בעל עבודה משרדית ולא עבודה פיזית. רוב עבירות צווארון לבן הן בתחום הכלכלי – הלבנות הון, העלמות מיסים, מעילה, שוחד, ניצול לרעה של סמכויות כמו זיוף מסמכים, עבירות מחשוב, שימוש במידע פנים וכו'. כפי שנאמר, ברוב המקרים אין אלימות פיזית או פגיעה פיזית ישירה בקורבן.

יש מספר עבירות וסעיפים מרכזיים:

יש לציין שיש עוד עבירות שנחשבות כעבירות צווארון לבן כמו עושק, ניצול של חולשת הזולת, עבירות לפי חוק ניירות ערך וכו'.

מי מבצע את רוב עבירות המס ?

במקרים של עבירות צווארון לבן, מבצע העבירה הוא אדם בעל תפקיד בחברה או בחברה.

הוא יכול להיות שכיר או עצמאי בעצמאי אך החשוב הוא  שעבודתו לא תהיה עם מאמץ פיזי. בדרך כלל הוא נמצא בתפקיד משרדי בעמדת ניהול בכירה. בדרך כלל, העבירות הללו מתבצעות במסגרת שעות העבודה במשרד יחד עם שימוש בכלי המשרד כמשאב לביצוע העבירה. כאשר מדברים על משאב לביצוע העבירה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בניצול כוחו של העבריין כבעל עמדת ניהול בכירה, ניצול סמכויות, שליטה במערכות כלשהן של הארגון וכו'.

כדי שעבירת צווארון לבן תוגדר ככזו, כל המאפיינים הללו צריכים להתקיים בחלקם או במלואם. עבירות צווארון לבן שונות מעבירות פליליות אחרות כמו עבירות אלימות למיניהן שיש בהן נפגעים עם נזק פיזי ישיר אך זה לא אומר שלא יוטלו עונשים על עברייני צווארון לבן.

יש מספר סוגים אפשריים של עונשים בדין הפלילי:

ניתן שהעבריין ישלם קנס למדינה בגין הנזק שגרם ו\או פיצויים שהעבריין יוכל לתת ישירות לקורבן העבירה. כמו כן, ניתן להטיל עונש שמתאים לתחום עיסוקו של העבריין. בדרך כלל, בית המשפט פשוט ימנע מהעבריין להמשיך בתפקידו ואף ישלול את רשיונו המקצועי אם יש. כמו כן, כמובן שניתן להטיל מאסר בפועל (שיכולים וירוצו דרך עבודות שירות) או מאסר על תנאי.

עורך הדין לעבירות צווארון לבן של הנאשם, כאשר הוא עומד בפני בית המשפט, יכול לטעון מספר טיעונים על מנת לנסות להמתיק את עונשו של הנאשם או אפילו להוציא אותו חף מפשע:

כל תוצאה של המשפט הפלילי, לא בהכרח יהיה זהה. כל מקרה לגופו ותלוי נסיבות. לדוגמה: בית המשפט בוחן את עברו הפלילי של הנאשם כאשר הוא בוחן מה העונש המתאים. במידה והוא הורשע בעבר, ככל הנראה העונש שיקבל על ידי בית המשפט יהיה קשה יותר. גם עניינו של הציבור הוא נסיבה משמעותית. כאשר מדובר בנאשם שהוא בעל משרה ציבורית, העונש שיוטל עליו על ידי בית המשפט יהיה כבר יותר, וזאת כמובן בהשוואה לנאשם אחר שאינו מוכר או בעל משרה ציבורית.  כמו כן, גם מידת חומרת הנזק רלוונטית. חומרת העונש מושפעת ישירות מסכום הכסף שקשור לעבירה. אם הסכום יהיה גבוה או שרווחו האישי של הנאשם גדול יותר, עונשו יהיה כבד יותר.

לסיכום, במידה ואתם יודעים שאתם חשודים בביצוע עבירות צווארון לבן, או שיש חשש שבוצעו עבירות מסוג זה בחברה שלכם, עדיף לפנות לעורך דין שמומחה בעבירות צווארון לבן ושיש לו ניסיון בתחום. אלו מצבים משפטיים מורכבים מאוד כך שעורך דין לעבירות צווארון לבן מנוסה יוכל לעזור לכם ולהשפיע.