בית המשפט לתביעות קטנות רוצה לאפשר הליך משפטי מהיר וזול לתביעות של סכומי כסף קטנים על מנת למנוע מהתובע להגיש תביעה בהליכים משפטיים רגילים שאורכים זמן רב. לכן, לבית המשפט לתביעות קטנות יש מאפיינים ייחודיים יחסית לבתי משפט אחרים. לדוגמה: בית המשפט לתביעות קטנות לא קשור לכל סדרי דין בבתי המשפט הרגילים והוא גם יכול לקבל ראיות שהן בדרך כלל לא קבילות. כמו כן, אין ייצוג עורך דין בבית המשפט לתביעות קטנות.

תביעות קטנות

הכלל שאין ייצוג של בעל דין על ידי עורך דין נקבע בסעיף 63(א) לחוק –

(א)   ייצוג בעל דין בבית משפט לתביעות קטנות על ידי עורך דין יהיה רק ברשות בית המשפט ומטעמים מיוחדים שיירשמו; בעל דין רשאי, ברשות בית המשפט, להיות מיוצג על ידי ארגון שקבע לענין זה שר המשפטים, ובמקרה זה ירשה בית המשפט לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג כפי שיורה.

מטרתו של סעיף זה משתלב עם המטרה הכללית של בית המשפט לתביעות קטנות. האפשרות לתת לאזרח הקטן לפנות לבית המשפט מבלי צורך בידע משפטי מוקדם כמו בתביעות רגילות וללא צורך לשכור עורך דין על מנת לא לייקר את ההליך ויכול אפילו ליצור חסם כך שלא יגיעו לבית המשפט כי זה כבר לא ישתלם כלכלית.

המקרים בהם יותר ייצוג על ידי עורך דין

יש מקרים בבתי המשפט לתביעות קטנות שכן יאושר ייצוג על ידי עורך דין. האישור הזה יינתן בצמצום רב וזאת כדי לא לפגוע במטרותיו של בית המשפט לתביעות קטנות. יותר להיות מיוצג על ידי עורך דין כאשר הנתבע הוא עירייה או תאגיד סטטוטורי או אם הצד השני הוא עורך דין. אישור על ייצוג עורך דין קבוע בסעיף 63(א) לחוק.

גם יועץ משפטי של תאגיד שמועסק באופן קבוע, לא יוכל לייצג את התאגיד בו הוא עובד כאשר התאגיד נתבע בבית המשפט לתביעות קטנות. גם למדינה אין אישור אוטומטי לייצוג על ידי עורך דין או מתמחה כלשהו וזאת כמובן כדי לא לתת למדינה יתרונות ברורים על האזרח הקטן.

כאשר יותר לאחר הצדדים ייצוג על ידי עורך דין, כמובן שיותר גם ייצוג על ידי עורך דין לצד השני וזאת כדי לשמור על איזון.

למרות זאת, יש מקרים שחובה לתת אישור לייצוג עורך דין כמו במקרה שאחד הצדדים הוא עורך דין במקצועו או הכשרתו. במקרה כזה, בעל הדין חייב ליידע את בית המשפט על הכשרתו המשפטית ועל עיסוקו כעורך דין (אם אכן מתעסק), גם אם בעבר וגם אם כיום. אם אושר ייצוג על ידי עורך דין, חובה לתת החלטה כתובה.

ברור שאפשר להגדיל בצורה משמעותית סיכויים לזכייה בתביעה שהוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות או אפילו לדחות את התביעה שהוגשה נגדך, וזאת כמובן על ידי שתתייעץ על ידי עורך דין. עורך דין שמנסח כתב תביעה או כתב הגנה, ויכין את התובע או הנתבע לטיעונים בבית המשפט עצמו, יכולים לעזור בצורה משמעותית בהצגת הדברים בצורה הטובה ביותר וכך להגדיל את סיכויי הזכייה או דחיית התביעה. כמו כן, אפשר להגדיל את הזכייה או הדחייה על ידי לימוד עצמי (או על ידי עורך דין) של כיצד לטעון, איך לדבר, איך להציג את הדברים, על מה לשים דגש וכו'.

יש לציין שלמרות שבית המשפט לתביעות קטנות מנותק מדיני ראיות וסדרי דין שקיימים בבית המשפט הרגיל, השופט עדיין חייב להכריע לפי היבטים משפטיים שעליהם טענות הצדדים מבוססות.

גם אם אינך מרוצה מפסק הדין, ניתן לערער על ההחלטה לבית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין. נציין שבמידה ומלכתחילה כתב התביעה או כתב ההגנה נכתבו על ידי עורך דין, סיכויי הערעור גבוהים יותר בגלל שהם נכתבו על בסיס משפטי עם דגשים ראייתיים שנדרשים. במיוחד כאשר רוב התביעות כיום הן נגד חברות גדולות כמו ביטוח, בנקים וכו', עובדה זו חשובה אפילו יותר.

לסיכומו של דבר, עדיף להשקיע בליווי עורך דין לתביעות קטנות כדי שינסח את כתב ההגנה או התביעה ושייעץ לכם איך לטעון בבית המשפט.