לעיתים עובדים נעדרים ממקום העבודה עקב מחלה. חוק דמי מחלה התשל"ו – 1976 קובע את התנאים להם זכאי העובד לתשלום עבור הימים בהם נעדר עקב מחלתו.

ימי מחלה

על פי החוק, עובד יקבל יום וחצי מחלה לכל חודש עבודה בו יעבוד בצורה מלאה, בין אם מדובר אצל אותו מעסיק או בין אם מדובר באותו מקום עבודה. כלומר, העובד יקבל 18 ימי מחלה בשנה. על פי החוק, העובד לא יוכל לצבור יותר מ-90 ימי מחלה, וזאת לאחר שמנכים את התקופה שהעובד קיבל בגינה תשלום. חודש עבודה מלא נחשב כ-25 ימים, וכאשר שבוע העבודה הוא 5 ימים בשבוע, חודש עבודה ייחשב למלא לאחר 21 ימים ושני שליש.

מחיר דמי המחלה

אם עובד נעדר מעובדתי עקב מחלה, הוא לא יוכל לקבל תשלום מלא ביום הראשון לימי המחלה. על פי התקנות, למעט עובדים הנכללים בהסכמים קיבוציים להם יש תנאים אחרים, החישוב הוא כזה:

החישוב עבור ימי מחלה הוא פשוט, והעובד יוכל לבדוק כמה ימים נצברו לזכותו וכמה ימים רופאיו של העובד אישרו ואז לבצע את החישוב הבא – העובד לא יקבל תשלום על היום הראשון (0%), 50% על הימים השניים והשלישיים ותשלום מלא על יום רביעי.

אם העובד יהיה זכאי לדמי המחלה,  הסכום יהיה בגובה השכר שלו. על מנת לחשב אותו ניקח בחשבון את שכר היסוד, תוספות שונות למיניהן וכו'.

במידה ושכרו של עובד הוא על פי תפוקה, דמי המחלה יהיו על פי תשלום תפוקה ממוצעת של 3 חודשים אחרונים.

בכל מקרה, על העובד להביא תעודת מחלה מרופא ולהעביר למעסיקו.

חישוב תקופת המחלה – סוגים שונים של דמי מחלה

לגבי עובד בשכר חודשי – כל ימי מחלת העובד וזאת כולל ימי מנוחה, שבתות וחגים. כאשר עובד בשכר חודשי עובד במשרה מלאה, בין אם זה אצל אותו מעביד או באותו המקום, כל ימי המחלה יחושבו בחישוב השכר, וזאת למעט חגים וימי מנוחה. כאשר מדובר בעובד זמני, אשר נהג לעבוד בימים שנחשבים לימי מנוחה או שבתות וחגים, על פי החוק ניתן לחשב את כל ימי המחלה.

דמי מחלה עקב מחלת בן זוג – עובד יכול להיעדר ממקום העובדה שלו  עד 6 ימים בשנה, וזאת עקב מחלת בן זוג או בת זוג, ועדיין לקבל עבורם דמי מחלה אשר נלקחים ממכסת ימי המחלה שלו.

דמי מחלה עקב מחלת הורה – במידה והוריו של העובד כבר הגיעו לגיל 65 שנים, והם חולים ואף זקוקים להשגחה, מאושר לעובד להיעדר ממקום העבודה עד 6 ימים בשנה על חשבון מכסת ימי המחלה שלו.

במקרה של מחלת ילד – אפשר לקבל ימי מחלה על חשבון ימי מחלה שעומדים לזכות ההורים בגלל מחלת ילד במקרים הבאים:

עובד יכול לקחת עד 7 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו, וזאת בכל מקרה הקשור לבדיקות הריון, תקופת הלידה, טיפולי פוריות ועוד טיפולים נוספים הקשורים להריון.

הודעה למעביד

אם העובד לא הגיע לעבודה עקב מחלה, עליו להודיע על כך בהקדם למעסיק. על פי תקנות דמי המחלה, העובד חייב להעביר למעסיק הודעה תוך 3 ימים מיום ההיעדרות הראשון, ואף לציין כמה זמן העובד לא יוכל לעבוד. במידה ולא ידוע, יש לספק זמן משוער.

אם העובד לא יכול להודיע למעסיק שלו בעצמו, אפשר להודיע למעסיק על ידי נציג של העובד החולה.

כאשר עובד רוצה לבקש ימי מחלה, על פי החוק, הוא צריך לתת למעסיק תעודת מחלה שהוא מקבל מהרופא וחתומה על ידי הרופא ובה הפרטים הבאים: שמו של העובד, מספר תעודת זהות, מחלה שאובחנה, תקופת הזמן שבה העובד לא יוכל לעבוד, שם הרופא, תאריך הוצאת תעודת המחלה.

אם המעסיק חושש לגבי תוכן תעודת המחלה, הוא יכול לבקש מהעובד להגיע לבדיקה רפואית מטעמו, והעובד חייב לבצע את זה, וזאת על פי תקנה 2(ב).

פיטורין בימי מחלה

החוק לא מאפשר, ואפילו אוסר באופן חד משמעי, את פיטורי עובד במידה והוא נעדר מהעבודה שלו עקב מחלה, וכל זאת במהלך תקופת המחלה ועד לכל תקופת הצבירה שיש לו של ימי מחלה, בהתאם לחוק.

למרות זאת, האיסור הזה לא יחול אם העובד קיבל הודעה מהמעביד על רצונו לפטר אותו, בתנאי שמדובר בתקופה שלפני היעדרות בגלל המחלה. בנוסף, זה חל גם במקרים שבהם העסק הפסיק לפעול, פשיטת רגל או צו פירוק.

מהי הלנת דמי מחלה ?

הלנת שכר בהקשר של ימי מחלה ייחשבו כאשר המעביד לא שילם לעובד את דמי המחלה שמגיעים לו על פי חוק. במקרה כזה, יש מקום לעילת תביעה בבית הדין לעבודה.

חוק דמי המחלה יחד עם הפסיקה של בית הדין לעבודה, אי אפשר לקבוע תאריך לסיום יחסי מעביד ועובד, וזאת בזמן שהעובד נמצא בימי מחלה.

סעיף 10 בחוק דמי המחלה קובע שאם עובד נמצא בימי מחלה, אך עובד באותה תקופה במקום אחר תמורת שכר או כל תמורה אחרת, אותו עובד לא יהיה זכאי לדמי מחלה עבור אותה מחלה ואותם הימים.

על המעסיק חל איסור מוחלט להתעלם מכל תעודת מחלה שניתנת לו על ידי העובד. סעיף 52 לתקנון העבודה בתעשייה קובע, שבמידה ועובד מנצל לרעה אישור מחלה, המעסיק יכול מקסימום לשלול הודעה מוקדמת על פיטורין וזהו.