תפקידו של נוטריון בישראל הוא לאמת, לאשר ולערוך כל מיני מסמכים משפטיים. במסגרת עבודתו, הנוטריון צריך לאמת חתימות ולאשר פעולות מסוימות ואף לתרגם מסמכים.

סמכויות הנוטריון קבועות בחוק והוא רשאי לבצע כל פעולה שמופיעה בחוק.  לפני הפיכתו של עורך דין לנוטריון, הוא מחויב בהכשרה מיוחדת אשר מהווה תנאי לקבלתו כנוטריון.

נוטוריון

כפי שנאמר, הנוטריון הוא למעשה עורך דין בעל וותק של לפחות  עשר שנים בעריכת דין. הגוף שאחראי לכל תחום הענקת רישיונות לנוטריונים שייך לוועדה בתוך משרד המשפטים, ועדת הרישיונות. יש לציין שנוטריון רשאי לבצע את הפעולות המיוחדות לו, רק לאחר קבלת הרישיון.

חוק הנוטריונים קובע בסעיף 2 את התנאים שכל עורך צריך לעמוד בהם על מנת לקבל רישיון לנוטריון. עורך דין שעומד בתנאים המנויים בסעיף, יכול להגיש בקשה למעבר של ההכשרה המיוחדת. במידה ואין כל מניעה לתת לעורך הדין להפוך לנוטריון ולבצע את הפעולות, כל מועמד מתאים שיבקש, יוכל לקבל את הרישיון. סעיף 7 לחוק הנוטריונים מכיל את סמכויות הנוטריונים.

הסכמי ממון

סעיף 7(11) לחוק הנוטריונים קובע מהם סמכויותיו של הנוטריון באימות הסכם ממון טרם הנישואין בין בני זוג. הסכם הממון מחייב את אישורו של הנוטריון ובלעדיו אינו תקף. יש להבחין בין הסכם ממון לאחר הנישואין לבין הסכם ממון טרם הנישואין. כאשר מדובר בהסכם ממון לאחר נישואי בני הזוג, צריך לפנות לבית המשפט על מנת לאשר את ההסכם. וכאשר מדובר בהסכם ממון לפני הנישואין, צריך את אישורו של הנוטריון.

הסכם הממון הוא הסכם שנחתם בין בני זוג, ונראה כי המחוקק רצה את אישורו של הנוטריון באישורו של הסכם זה כדי שהוא יוכל לוודא את הבנת הצדדים בהיבטים המשפטיים של הסכם זה ולוודא שהם חותמים עליו מרצונם החופשי.

עריכת צוואה

חוק הירושה קובע שיש 4 דרכים כדי לערוך צוואה שתהיה תקפה – צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בעל פה או צוואה בפני רשות. במקרים בהם מדובר בצוואה בפני רשות, היא מחויבת לעבור אישור בפני שופט או מישהו בעל תפקיד שיפוטי. בישראל, נוטריון נחשב לבעל תפקיד שיפוטי ועל כן הוא יכול לאשר צוואה מסוג זה. סעיף 22 לחוק הירושה קובע את סמכותו של הנוטריון לאשר צוואות בפני רשות ובמקרים כאלה, דינו יהיה כדין שופט. התנאי לקבלת אישורו של הנוטריון באישור הצוואה, הוא צריך לוודא שהמצווה הכין את הצוואה מרצון חופשי ושהוא מבין את המשמעות המשפטית של הצוואה.

המצווה בצוואה יוכל או למסור את הצוואה בכתב או לומר בעל פה את תוכן צוואתו. במידה והמצווה מקריא בעל פה את הצוואה, הנוטריון חייב לרשום את הדברים בשבילו ולהקריא לו את הצוואה שכתב כך שהוא יוודא שזו באמת צוואתו. כל זה כדי לוודא שהצוואה משקפת את הרצון האמיתי והמוחלט של המצווה.

תרגום נוטריוני

במקרים רבים, ישראלים נדרשים להציג מסמכים שונים לאחר תרגום נוטריוני של אותם המסמכים. דוגמה למקרים כאלו הם כאשר רוצים ללמוד בחו"ל או אם הם רוצים להגר למדינה זרה. ברוב המקרים תרגום לאנגלית יספיק אך יש מקרים שחובה לתרגם את המסמכים לשפת המקור בהתאם למדינה כמו צרפתית, גרמנית וכו'.

נכון שנוטריון יכול להציע תרגום נוטריוני לאנגלית אך כפי שנאמר, יש מקרים בהם צריך תרגום לשפה זרה אחרת ולכן עליכם לשכור את שירותיו של נוטריון שדובר את השפה הרצויה. נוטריון חייב להקפיד על מספר כללים לתרגום נכון: ראשית, על הנוטריון להיות בקיא בשתי השפות – עברית והשפה הזרה. התרגום הרצוי ייעשה רק אם הנוטריון שולט בשתי השפות כדי שיתרגם בצורה מדויקת ונאמנה למקור.  שנית, על הנוטריון להיות שולט כשפת אם בשפה הזרה מאחר ולפעמים ישנם מונחים מקצועיים ועליו לתרגם אותם בצורה נכונה וזה אכן חלק מרכזי מתרגום נאמן למקור. שלישית, מכיוון שנוטריון הוא למעשה עורך דין במקצועו, לוח הזמנים שלו יכול להיות צפוף עם דיונים בבתי המשפט או עם פגישות מול לקוחות אחרים. יש לשים לב שתרגום מחייב דייקנות וזהירות וזמן עבודה מספיק, ולכן על הנוטריון לבדוק קודם כל את לוח הזמנים שלו כדי לבדוק האם הוא יכול לתרגם את המסמך הזה בכמות זמן רצויה, וכמובן בהתאם ללוח הזמנים של הלקוח הפונה לנוטריון לתרגום.

מחיר נוטריון

תעריפיו של שירותי נוטריון הם על פי מחירים קבועים שכל נוטריון שעובד בישראל מחויב בהם. התעריפים נקבעים על פי תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978. השכר המופיע בתקנות נקבעים על ידי משרד המשפטים במדינת ישראל, ויש עדכון חדש בתחילת כל שנה (וזאת כמובן בצמוד למדד המחירים לצרכן בשוק).

בעיקרון, מחירי פעולות הנוטריון משתנים בהתאם לסוג האישור המבוקש מהנוטריון. כלומר, לכל אישור נוטריוני יש מחיר בשבילו. להלן תעריפי אישורי נוטריון נכון לשנת 2020, על פי תקנות הנוטריונים יש לציין כי על כל מחיר שכתוב, חייב להוסיף מע"מ על פי החוק שהינו 17 אחוז.

אישור עשיית צוואה בפני נוטריון (צוואה נוטריונית)

 • לחותם ראשון המחיר יהיה 243 ₪.
 • לכל חותם נוסף על הצוואה, המחיר יהיה 124 ₪.
 • לכל אישור (העתק) נוסף המחיר יהיה 74 ₪.

אימות חתימה על מסמך

 • אימות של נוטריון של חתימה של אדם יחיד – 167 ₪.
 • אימות של כל חתימה נוספת על אותו המסמך יהיה עוד 66 ₪.
 • אימות חתימה על מסמך בשם אדם אחר או תאגיד ולוודא שהיה מוסמך לזה יהיה 66 ₪.
 • לכל העתק נוסף של אותו אישור הוא 66 ₪.
 • במידה והשירות המצוין גם מצריך תרגום על ידי הנוטריון, המחיר יהיה בתוספת 50 אחוז מהשכר הקבוע בתקנות עבור תרגום.

אישור העתק צילומי של מסמך (נאמן למקור)

 • לעמוד הראשון המחיר יהיה 66 ₪
 • לכל עמוד נוסף יתווסף עוד 5 ₪
 • לכל אישור (העתק) נוסף עבור העמוד הראשון המחיר יהיה 21 ₪, ולכל עמוד נוסף המחיר יהיה 5 ₪.

אישור שפלוני נמצא בחיים ("תעודת חיים")

 • 167 ₪
 • קבלה ואישור הצהרה שניתנה בשבועה (או בדרך אחרת – תצהיר נוטריוני) – המחיר למצהיר הראשון יהיה 169 ₪ ולכל מצהיר נוסף הוא 67 ₪.
 • אישור (העתק) נוסף יהיה על סך 66 ₪.

העדה של מסמך סחיר (כתב התראה על חילול מסמך סחיר), לרבות תרגום אם צריך

 • סכומו של המסמך הוא עד 76,800 ₪, המחיר יהיה 1,067 ₪.
 • סכומו של המסמך הוא מעל 76,800 ₪, המחיר יהיה 2,283 ₪.

רישום הערה על ביטול ייפוי כוח או כל מסמך אחר

 • קבלה של הודעת הביטול ורישום שלה כהערה בעותק ששמור בידי הנוטריון, המחיר יהיה 179 ₪ .
 • הוצאת העתק מאושר עם הערת הביטול יהיה 64 ₪.
 • לכל אישור (העתק) נוסף, המחיר יהיה 64 ₪.

אישור נכונות של תרגום (תרגום נוטריוני)

 • מאה המילים הראשונות בתרגום יהיה בסך 211 ₪.
 • מאה מילים נוספות או חלק מהן (עד 1000 מילים) – המחיר יהיה 167 ₪.
 • לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן (מעל 1000 מילים) – המחיר יהיה 80 ₪.
 • לכל אישור (העתק) נוסף המחיר יהיה 66 ₪

אימות של הסכם ממון (טרום נישואין)

 • המחיר יהיה 371 ₪.
 • עבור כל אישור (העתק) נוסף, המחיר יהיה 64 ₪.

אישור נוטריוני בשפה זרה

 • מחיר של אישור נוטריון בשפה לועזית שהיא לא עברית או אנגלית, המחיר יהיה בתוספת של 89 ₪.

כל פעולה אחרת שנוטריון מוסמך לעשות לפי הדין

לכל פעולה אחרת שלא נקבע לה מחיר בתקנות –  סכום כקבוע בתעריף המינימלי שמומלץ על ידי  לשכת עורכי הדין, ואם אין קביעה כזו בתקנות, המחיר יהיה 268 ₪.

תוספת עבור פעולות נוטריוניות מחוץ למשרד

 • שעה הראשונה (או חלק ממנה) מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד חזרתו, המחיר יהיה בסך 543 ₪.
 • לכל חצי שעה נוספת או חלק ממנה, המחיר יהיה בסך 167 ₪.

המחיר לא כולל הוצאות נסיעה של הנוטריון.

תוספת עבור פעולות בשעות חריגות

במידה והשירות של הנוטריון ניתן בשעות 19:00 עד 8:00 למחרת היום או כאשר מדובר בשירות בימי מנוחה, תהיה תוספת של 50 אחוז מהשכר הנוטריוני, וזאת למעט בחיוב על פעולות מחוץ למשרדו של הנוטריון.

עריכה של עותק במילוי חובה שבדין

עבור כל עותק נוסף של אישור שלא למטרת שירות ללקוח שפנה אליו, אלא לצורך שמירת המסמך על ידי הנוטריון או המצאת העתק  המסמך לרשות ציבורית כלשהי,  לא ייגבה שכר נוסף.

פטור מלא או חלקי מגביית שכר נוטריון

הנוטריון יכול לוותר על גביית שכר (כולו או חלקו) על שירות שהוא נתן על פי החוק, וזאת אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:

 • הנוטריון השתכנע שמבקש השירות ממנו הוא חסר אמצעים (בהצגת מסמך המעיד כל כי מבקש השירות הוא חסר אמצעים בין היתר לפי מסמך המעיד על כך אשר הומצא לו על ידי המבקש.
 • הנוטריון נותן שירות לעולה חדש או תושב חוזר, וזאת בהצגת מסמך המעיד על כך ממשרד העלייה והקליטה. עולה ייחשב כעולה חדש אם עוד לא חלפו 7 שנים מיום שהמבקש קיבל את אישור העולה לפי חוק השבות, או אם ניתנה למבקש אישור לתעודת אזרח או קטין ממשרד העלייה והקליטה.

תושב חוזר הוא מי שקיבל מעמד של תושב חוזר ממשרד העלייה והקליטה, וזאת אחרי שהייתו בחו"ל במשך 5 שנים לפחות, ועדיין לא עברו שנתיים מקבלת האישור ממשרד העלייה והקליטה.