בהרבה מצבים הנכם עומדים בפני מצבים בהם בני אדם עברו אירועים אשר הסבו להם נזק פיסי. בחלק מן המצבים, עסקינן בהסבת נזק פשוטה אשר ההשלכה שלה יכולה לעבור בזריזות. במקביל לכך, מדי פעם הנכם עדים אף הודות מצבים מלאי יגון בהם הסבת נזק פיזי קשב בפרט. בכל מיני מצבים, הסבת נזק זאת עשויה להתבצע בשל רשלנות של צד ג'. בגורם כזה שמא עשוי להיות מקום למסור הודות זה תביעה משפטית, אבל בטרם תשקלו לבצע את זה, כדאי לכם להיוועץ עם עורך דין נזקי גוף.

עורך דין לנזקי גוף

תביעה בשל נזקי גוף הינה תביעה אשר נמסרת באמצעות מי שחווה מצב של הסבת נזק ריאלי וכעת הינו נדרש להיות ניצב על זכותו. באילוץ לשיפוי. תביעה מעין זו מתייחסת לנושא של משפט של דיני נזיקין ובו אפשר לכלול הרבה מצבים, לרבות –

 • תאונת עבודה.
 • פגיעה בשל תאונת דרכים.
 • לקות וכן מפגע במתקני גני שעשועים אשר מסבים נזק לילדים.
 • פגיעה פיסית בשל רשלנות רפואית.
 • מפגע במגרש ספורט אשר מסב נזק קשה.
 • מפגע במדרכה אשר הסבו לבן אדם ליפול וגרמו לו להיפגע ברחוב.
 • מתקן שאינו בטיחותי בתוך חדר כושר אשר מסבים לבן אדם נזק בפרוצדורה של אימון.

כל בן אדם אשר חש בהסבת נזק הדורש לבדוק את האופציה כי יוענק לו שיפוי, יכול מתוקף פקודה של נזיקין, אשר נקבעה בשנת 1968, להגיש תביעה משפטית אל מול הגורם אשר הסב לו נזק. כמו כן, כדאי לכם להיוועץ עם עורכי דין נזיקין לפני שתגישו את התביעה שלכם.

למה יש משמעות לגשת אל עורכי דין נזיקין הטובים ביותר במצב של פגיעת גוף?

הרבה בני אדם בעלי נטייה לגרוס כי במצב של הסבת נזק פיזי הם בוודאי יהיה באפשרותם כי יוענק להם שיפוי כאשר ימסרו על זה תביעה משפטית. אבל הלכה למעשה – מה שגורסים לבד והממשות לבד, בשל כך שהרבה מצבים אשר בהם בני אדם מגישים תביעה הודות נזקי גוף ומוצאי עצמם מיואשים בפרט לאחר שהתביעה שלהם נדחתה על הסף והגורם העיקרי לזה אי ידיעה משפטית אשר נדרשת לשם הצגה מיטבית של כל מיני טענות התביעה. בשל זאת, אל לכם להגיש תביעה משפטית בטרם תיוועצו עם עורך דין תאונות תלמידים.

בכל מיני מצבים, אולי תביעה של נזיקין עשויה להיות מופנית אל מול כמה גופים בעת ובעונה אחת. אי לכך ובהתאם לזאת, זה הוא רק גורם למה משמעותי וכדאי לכם להיוועץ עם עורך דין נזיקין מומלץ. יתרה מזאת, רק יעוץ אל מול עורך דין לענייני נזיקין יתן בידכם לבדוק את היתכנות משפטית לתבוע.

פרוצדורת של תביעת נזיקין במצב של הסבת נזק פיזי –

במרכזה של תביעת נזיקין ניצבת חובת ההוכחה. כאשר הנכם שוטחים את הטענות שלכם אל מול כותלי בית משפט, נדרש מכם להציג ראיות כי הנזק אשר הוסב לכם הוסב באמצעות הגורם המזי'. בעבור זה, יש משמעות לטפל במצבור של הרבה עדויות וראיות, אשר עשויות לתמוך בטענות של התביעה ועל מנת שתגיעו מוכנים בטרם הדיון. מומלץ לכם ביותר לגשת אל עורך דין דיני נזיקין.

שכר טרחה עורך דין נזיקין –

בהקשר לשירות של עזרה משפטית אשר מתייחסת לתביעות של פגיעות גוף, גובה שכר טרחה אשר משולם עבור עורך דין תאונות אישיות יהיה נגזרת של סך השיפוי אשר ייפסק בהכרעה של התביעה. הווה אומר – התשלום המרכזי מן ההיבט של הוצאות הינו תשלום אגרה של בית משפט אשר ניצב על מספר מאות ₪.

בהקשר לתביעה המתייחסת לפגיעת גוף, דואגים בין השאר למצבים הבאים –

 • תביעת נזיקין אשר מתייחסת לרשלנות רפואית.
 • תביעת נזיקין בשל פגיעת ספורט של ספורטאים.
 • תביעת נזיקין במצב של תאונת סוס.
 • תביעת נזיקין אל מול מעסיק במצב של תאונת עבודה.
 • פגיעת גוף בשל מפגע במגרש משחקים.
 • פגיעת גוף במצב של תאונת דרכים.
 • פגיעה בשל מפגע במדרכה.

שכר טרחה עורך דין נזיקין –

הטופס אשר מארגן את כל ההסכמות שבין עורך דין תביעות נזיקין לבינכם קרוי חוזה שכר טרחה. עסקינן בחוזה עבודה לכל דעה ועניין, המציין באופן ספציפי את הזכויות ואת החובות שלכם ושלו, במערך של ניהול התיק. אחד מן הדברים המשמעותיים אשר חוזה שכר טרחה עשוי לארגן ולהנהיר, הוא גובה של שכר טרחה אשר עשויים אתם לשלם לעורך דין והצורה שבה תשלמו שכר טרחה.

ישנם כל מיני נתיבים נהוגים, אשר בהם מקובל לקבוע שכר טרחה של משרד עורכי דין נזיקין. הדרך הראשונה לקביעת גובה שכר טרחת עורך דין נזקי גוף המלצות הינה באחוזים מתוך הסך אשר יוענק בגמר הטיפול. באופן זה למעשה אתם ועורך הדין שלכם חוברים יד ביד ולשניכם קיים אינטרס הדדי עבור שגשוג התיק ולהענקת שיפוי מרבי. ברם, אף פה אולי מקרה על פיו הערכת גובה אחוז שכר הטרחה שביצעו שני הצדדים בראשית הטיפול בתיק הייתה משגה ובשל כך, אחד מן הצדדים עשוי למצוא את עצמו מקופח.

הדרך השניה הינה לקבוע שכר טרחה בהתאם לשעות עבודה, הווה אומר – סכום קבוע וידוע מבעוד מועד עבור כל שעת עבודה של שכר עורך דין נזיקין על התיק. כאשר מחליטים על חיוב שכר טרחה בשיטה זאת, נדרש אמון מושלם שלכם בעורך דין שלכם, בשל כך שרק עבורו יש את האפשרות לעקוב בצורה ספציפית אחר כמות שעות עבודה  אשר נתן בתיק שלכם.

הדרך האחרונה הינה בהתאם להערכת גלובלית של מידת העבודה המתחייבת בתיק ובהלימה קביעה של תשלום קבוע ונהוג מבעוד מועד, אשר ישולם בראשית פועלו של עורכת דין נזיקין על התיק. כאשר מחליטים על שכר טרחה באופן זה, שני הצדדים למטבע נוטלים על עצמם את הצ'אנס שאומדן מידת העבודה אשר נערכת בראשית הטיפול הייתה לקויה ובשל כך, עשויה להיות דרישה בעוד השקעה או מעט עבודה מן הייחול ובגין זה מי מהצדדים עשוי לצאת כשידו על העליונה או מובס.

כאשר עסקינן על חוזה שכר טרחה בנושא נזיקין, לרוב עסקינן בחוזה אשר נקבע בהתאם לאחוז ספציפי מסך של שיפוי שיוענק לכם. בתביעה בשל תאונת דרכים, שכר הטרחה עשוי להיקבע רק בשני דרכים – או באחוז כמצוין על פי חוק הפיצוי לנפגעי תאונת דרכים, הווה אומר – בשיעור של שמונה אחוז במידה והשיפוי מוענק בפשרה טרם הגשת תביעה, אחד עשרה אחוז כאשר השיפוי מוענק בגמר הגשת תביעה וכן שלושה עשר אחוז כאשר השיפוי יגיע בתום פסק דין או כסך קבוע ומקובל מבעוד מועד. בתביעת נזיקין שונה, שכר טרחה של עורך דין לתביעות נזקי גוף ייקבע לרוב באחוז והוא ינוע בין חמישה עשר אחוז לבין עשרים וחמישה אחוז מכל סכום שיוענק עבור התובע.

בכל מצב, חוזה שכר טרחה אשר נחתם בין שני הצדדים נדרש לכבדו, בשל כך שהינו חוזה לכל דעה ועניין, אשר במידה ולא יבוצע באמצעות שני הצדדים בהסכמה, עשוי להיאכף באמצעות בית משפט בתום הגשת תביעה הולמת.

מאוד משמעותי לקרוא כשורה את אשר מצוין בחוזה של שכר טרחה בטרם אשר הנכם חותמים על גביו. הנכם נדרשים לבדוק היטב כי כל התנאים נהירים לכם וכי כל התנאים מקובלים עליכם, כמו למשל – גובה של שכר טרחה והצורה אשר הינה עשויה להיות משולמת עבור משרד עורך דין נזיקין. באם ויש בנמצא אי אלו חלקים בתוך חוזה של שכר טרחה, אשר אינם לשביעות הרצון שלכם, עליכם לציין זאת בפני תאונת עבודה עורך דין נזיקין בעוד מועד ועור טרם החתימה על חוזה זה. בגמר החתימה על חוזה זה, עשוי להיות מאוד קושי לשני הצדדים לטעון אל מול האמור בחוזה זה.