לאורח כל חיינו, אנו ניצבים בפני חתימה על כל כך הרבה הסכמים שונים ומגוונים שמטרתם של כל ההסכמים הללו היא לכתוב בצורה מפורשת את כל הציפיות מאיתנו ואת הציפיות שלנו מאחרים, וזאת כמובן כדי למנוע מחלוקת בעתיד. בעולם העסקים, החוזה הרלוונטי הוא הסכם מייסדים והסכם שותפים, אשר עליו חותמים שותפים (או יזמים) שמעוניינים בחבירה יחד כדי ליצור פעילות עסקית.

הסכם מייסדים

הסכם המייסדים והשותפים זה הסכמים עסקיים אך משפטיים כמו כל הסכם רגיל. המטרה היא להסדיר את התנהלות הצדדים עוד לפני הקמת החברה (או הסטרט-אפ). בגלל החשיבות העצומה שלו בכל הנוגע לחברה,  העדיפות היא לכרות את החוזה עוד לפני הקמת החברה בפועל. תמיד יהיו סכסוכים במהלך העבודה בין הצדדים, אך ההסכם הזה נועד למנוע את הסכסוכים העתידיים הללו. המטרה היא להצליח לשמור על החברה מצליחה תוך שמירה מרבית על זכויות הצדדים.

בהסכם יש הסדרים שונים ומגוונים אשר כוללים עניינים בין היזמים. לדוגמה: חלוקת חזקות בחברה, ציפיות מקצועיות, חלוקת תפקידים, מנגנון קבלת החלטות, תנאי חלוקת רווחים (דיבידנדים), זכויות נלוות, אפשרויות לוטו, אופציית יציאה, הלוואות, השקעות וכו'. בחתימה על הסכם כזה, נסייע לעצמנו למנוע מחלוקות עסקיות עתידיות ונבצע תיאום ציפיות וכך נתעסק יותר בקידום עסקי.

יש לשים לב שמאחר והסכם מייסדים הוא בעל אופי משפטי עקב ההשלכות המשפטיות, נרצה להיעזר בשירותי עורך דין שמתמחה בניסוחים של הסכמים מסוג זה. יש מקרים בהם מומלץ לשכור שירותים של רואה חשבון על מנת להיעזר בו בתחום המיסוי.

הסכם מייסדים והסכם שותפים

הסכם שותפים נחשב להסכם מייסדים ויש קווים משותפים וזהים, זה כולל תפקידים, חלוקת זכויות, הגדרות של חלקים בעסק, קבלת החלטות וכו'. למרות זאת, יש סיבה לכך שההסכמים הללו נקראים באופן שונה וזאת בהתאם לסוג ההתאגדות. הסכם מייסדים יתייחס בדרך לכלל לפעילות עסקית שהיא עתידית במסגרת חברה שתוקם בעתיד ולכן נהוג לכנות הסכם שותפים בעיקר בקרב חברות סטארט-אפ או מיזמים שנמצאים בתחילת דרכם.

מנגד, הסכם שותפים בעסק מתייחס להסדרת החובות והזכויות בין מייסדי הפעילות או בין שותפים כלליים או מוגבלים. יש החושבים שהסכמי שותפות למעשה מותאמים יותר לעסקים שנחשבים כמסורתיים שהמטרה העיקרית שלהם היא ליצור פעילות עסקית רווחית. וזאת בשונה מסטארט-אפ שמטרתו מחקר ופיתוח למטרת הגדלת שווי החברה.

לסיכום, זהו הסכם עם אופי דומה. הסכם בין שותפים נחתם לפני הקמת השותפות. ההבדל הוא בעיקר באופי המסגרת והפעילות המיועדת. בחברה בע"מ, נחתום על הסכם מייסדים ובשותפות נחתום על הסכם שותפים.

מהם ההבדלים בין הסכם מייסדים לתקנון חברה ?

תקנון חברה פתוח ומחייב את כל בעלי המניות, גם אלה שקיימים וגם העתידיים. לעומת זאת, הסכם מייסדים נחתם רק בין מייסדי החברה וידוע אך ורק להם. למרות זאת, שני ההסכמים מתעסקים בנושאים דומים, ולכן חשוב להקפיד שלא יהיו ביניהם סתירות שיכולות לגרום לבעיות ואתגרים בהמשך.

אילו נושאים נוכל לראות בהסכם מייסדים ?

כל הסכם מייסדים הוא עצמאי והסעיפים המדויקים בכל הסכם ספציפי נקבעים לפי אופי החברה, יחסי היזמים והתנאים הספציפיים לקיום השותפות. למרות זאת, יש מספר נושאים שהם נפוצים, וניתן לראות אותם ברוב ההסכמים בין יזמים מייסדים.  לדוגמה: אופי ההתחייבויות. כלומר, סעיף שמתאר את ההתחייבויות, הסמכויות ואת התפקידים של כל אחד מהצדדים, גם כלפי החברה וגם כלפי השותפים. כמו כן נוכל לראות גם מחלוקות ויישוב סכסוכים שזהו סעיף שקובע את הפעולות שייעשו במקרה של סכסוך בין הצדדים. החלטה מראש על דרך פעולה (לדוגמה גישור או בוררות) תחסוך לחסוך כסף וזמן. ניתן לראות גם סעיף בכל הקשור לפירוק או היפרדות. כלומר, סעיף שמתייחס לחלוקת הנכסים של החברה ומניותיה במקרה של עזיבת שותף או פירוק מוחלט של החברה, לרבות למי מהצדדים שייכים נכסי הקניין הרוחני של החברה. כמו כן, נוכל לראות סעיף המדבר על קבלת החלטות שבוחן את מנגנון קבלת ההחלטות בחברה. האם החלטות יתקבלו על ידי רוב בעלי המניות או שיש החלטות מסוימות שמצריכות את הרוב, ואם כן מה הרוב.  נוכל לראות גם את כל נושא עיגון זכויות:

כמו כן, נוכל לראות את כל נושא המינויים והתנאים –  מינוי דירקטוריון ובעלי תפקידים נוספים תוך קביעת צורת מינוי דירקטורים, עורכי דין, רואי חשבון, מנכ"ל החברה ועוד. סעיף בנושא סודיות ואי תחרות שאלו סעיפים שמטרתם העיקרית היא לשמור על המידע שנצבר בחברה מפני זליגת המידע לגורמים חיצוניים שאינם קשורים לחברה, וזה כמובן דבר שעלול לפגוע ברווחיות החברה וביתרונותיה יחסית לשאר.  ניתן לראות גם את כל הקשור להסדרי חסימת או הענקת מניות. מטרתו של  הסכם המייסדים נועד כדי להגן על היזמים ולשמור עליהם כבעלי העניין של הסטרטאפ או החברה, לכן במסגרתו כדאי לקבוע תגמול עתידי מובטח בנקודות זמן מסוימות. ניתן לראות גם כל הקשור בזכויות חתימה – זהו סעיף שמגדיר למי קיימת זכות חתימה על מסמכים רשמיים ופעולות מסוימות בחברה. והחשוב לא פחות הוא סעיף המדבר תנאים לביטול ההסכם. הגדרת התנאים בהם ההסכם בין המייסדים יוכל להתבטל וכן אם יש, ואיזה סנקציות או קנסות יהיו במקרה של הפרת ההסכם.

נושא נוסף הוא מיקום הקמת החברה. זהו נושא נוסף שצריך לשים לב אליו ולכלול אותו במסגרת הסכם מייסדים, הוא נושא של מיקום הקמת החברה. לנושא מיקום החברה יש השלכות חשובות בגלל היבטי מיסוי ורגולציה, ולכן רצוי מאד להתייעץ עם רואה חשבון מומחה לפני קבלת ההחלטה וכתיבתו בהסכם המייסדים.