עורך דין לבנקים הוא עורך דין שלמד ומתמחה בדיני בנקאות, ובכך הוא דואג לטפל ולייצג בתביעות מול בנקים ואף גם בהליכים משפטיים שונים מול הבנקים. עורך הדין לדיני בנקאות מתמחה בתחום הבנקאות ובשל כך הוא מסוגל לייצג גופים שונים גדולים וקטנים, חברות ואנשים פרטיים מול המערכות הבנקאיות.  דיני בנקאות הם למעשה אותם חוקים ואותם תקנות או צווים אשר עוסקים בתחום הבנקאות. בין הנושאים הללו נכללים בין היתר רישיון לתאגיד מסוים לעסוק בשירותי בנקאות, הגדרת מערכת יחסים בין לקוחות הבנק לבנק, וזאת כולל להגדיר את הפעולות שמותרות לאותו תאגיד, לחופש פעולה של הלקוח בחשבונות שלו ובמסגרות החוזיות שבין הבנק ללקוח למטרת ניהול החשבון. בין אלה קיימים – מתן כרטיס אשראי ומסגרת אשראי, ייעוץ והשקעות, חובת הנאמנות שיש לבנק מול הלקוח שלו וזאת כמובן מעצם העובדה שזהו גוף ציבורי, וזאת למרות שבחלק מהמקרים, ואפילו רוב המקרים,  הבנקים מצויים בבעלות פרטית.

עורך דין בנקים

כאשר מגבלות מסגרות האשראי נכנסו לתוקף,  מאות אלפי לקוחות הבנקים השבויים שהם משקי בית, חברות, שותפויות ועוד… על סף המסגרת המותרת, תוך איום מתמיד של הבנק לסגירת "צינור החמצן" הקיומי שבדרך כלל יוצר תגובת שרשרת קשה למצבם העסקי והפרטי של הלקוח בבנק. מוחזרות המחאות, הוראות קבע שונות ואף חדל הבנק לשלם את הוראות תשלומי המשכנתא.

חובה לזכור כי הבנק הוא כלל לא לטובתכם, למרות ההלוואות שהוא יכול לתת לכם, וזאת כמובן כי  הבנק הוא  קודם כל גוף מסחרי שהמטרה העיקרית שלו היא להשיא לעצמו רווחים גדולים שהוא צובר על ידי העמלות והריביות הגבוהות ממכירת הכסף שלו (המוצר העיקרי שלו). במקרה שבו הבנק יעצור את חשבון העובר ושב שלכם בעקבות חריגה בחשבון, בדרך כלל לאחר מספר ימים מרגע העצירה על ידי הבנק,  המחאות יחזרו והוראות קבע ייפסקו. כמו כן, אחרי זמן מה, הבנק ידרוש מהלקוח לפרוע באופן מיידי את כל יתרת החשבון, כולל ההלוואות שהלקוח לקח ואז יפסיק את פעילות כרטיס האשראי של הלקוח.

בשלב הזה, הלקוח בדרך כלל מרגיש כי עולמו קורס עליו. בשלב הזה כבר יתחילו להגיע טלפונים של ספקים שיטענו שההמחאות שניתנו להם הוחזרו בלי כיסוי, הבנק למשכנתאות יטען על תשלומים שלא שולמו לו במועד או בכלל לא שולמו, ואפילו חברת הליסינג של הרכב תאיים בלקיחת הרכב מיד הלקוח. כמו כן, אם יש ערבים בחשבונך, הם יהיו הראשונים שיפגעו מאחר והם  נדרשים  לשלם חובות שלא שלהם.

כבר בשלב זה חשוב מאוד לשכור את שירותיו של עו"ד לבנקים וזאת כדי להראות לו את התמונה במלואה של הבעיה, וזאת כמובן על מנת שהוא יוכל לתת לכם פתרונות שונים לפי סדר העדיפויות השונה, וכמובן כדי  לדעת בפני מה אתם עומדים ומה דרכי הפעולה הראויות. יש מקרים מסוימים בהם בנקים יהיו מוכנים להגיע להסדר ואף ולנהל משא ומתן תוך מתן להיבט הכלכלי גם של הלקוח וגם של הבנק, וזאת כי כל משהו אחר שהוא לא הסדר יהיה נגד הבנק. כמו כן, יש בנקים, שהם בנקים קטנים ושמרניים בעיקר, שנראה שהם לא ממש ממהרים להגיע להסדר עם הלקוח אלא ההעדפה שלהם  היא שהם יגישו נגד הלקוח תביעה בבית המשפט וזאת מתוך תקווה שלהם שהלקוח שנתבע על ידי הבנק, יגרום להם לקבל את כל יתרת החוב ממקורות עלומים או גלויים, או שאפילו יגיע להסדר טוב יותר מבחינתו של הבנק. כל אלה תלויים כמובן בעורך הדין לבנקים שמייצג את הבנק או את המחלקות המשפטיות בבנק.

טיפים להתנהלות מול הבנק

קודם כל, אין למהר לחתום על הסדרים מול הבנק שמטרתם לסדר את החוב שלכם. עליהם להתייעץ עם עורך דין המתמחה בבנקים. התייעצות עם עורך דין מומחה בנקים כבר בשלב הראשוני, הכרחי להסדר חוב בבנק.

קודם כל, יש את שלב הניסיון בדרך להגעה להסדר חוב עם הבנקים, חייב לשכנע את הבנק שההסדר הוא לטובתו בכנות. הבנק מגיש תביעה בדרך של סדר דין מקוצר, והלקוח צריך לבקש רשות להתגונן בפני בית המשפט, וזאת כי בתביעה מסוג זה, היא לא זכות קנויה. השלב הזה הוא שלב קריטי ביותר כי אם לא מתגוננים, זה יכול להוביל לבית המשפט לתת פסק דין על כל סכום התביעה ואף לפתוח בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב. גם אם כבר נפתח הליך הוצאה לפועל, חייב עורך דין לדיני בנקים שייצג את החייב, וזאת כדי שמול הוצאה לפועל צריך להגיע גם להסדר תשלומים טוב.

יש לציין שבדרך כלל הבנקים ישכרו חוקר פרטי כדי לבצע נגד החייב חקירה כלכלית סמויה, וזאת על מנת למצוא דרך לגבות את החוב מהחייב. יש לשים לב שאין להעביר נכסים בצורה מהירה בסמוך לתחילת החוב, וזאת כי בדרך כלל זה לא יתקבל בצורה יפה מבחינה משפטית, וזאת למעט מקרים בהם הוכח שזה נעשה בתום לב ולא כדי להתחמק מתשלומים.

תביעות נגד בנקים יהיו בגלל פעולות שהתבצעו על ידי הבנק שלא באישור הלקוח ולא בהסכם שבין הבנק ללקוח. חלק מהפעולות הללו יהיו עקב ייעוץ השקעות לא נכון או עקב אינטרסים אחרים של הבנק כמו העדפת השקעות בקרן כלשהי או למטרת ליצור תוכנית חיסכון וכו'.

רשלנות בנקים היא גם סיבה לתביעות נגד בנקים. דוגמה לרשלנות בנקים היא העמדת מסגרת אשראי או מתן של הלוואות על ידי הבנקים שהלקוח לא יוכל לעמוד בהם, וזאת ללא בטחונות סבירים וערבויות.

עורך הדין לענייני בנקים מייצג את הלקוחות שלו בתביעות נגד בנקים, ובתביעות של הבנקים נגד הלקוחות, בגלל נזקים שנגרמו כמו:  חייבים בנוגע למשכנתא כמו התגוננות בפני מימוש של הבנקים של בתי מגורים ו\או נכסי מקרקעין, ניירות ערך, ייעוץ מטעה שניתן על ידי הבנק ללקוחות ואף ביצוע פעולות מוטעות על ידי  הבנקים, ואלה מובילים  להפסדים כספיים, תביעות רשלנות נגד בנקים עקב פעילויות שגויות שגרמו לאיבוד כספים של לקוחות הבנק, תביעות ייצוגיות נגד בנקים כאשר ביצעו פעילויות שגויות של הבנקים שאלה גורמים לתביעה נגד הבנקים של כמה לקוחות עם אותה השגיאה. כלומר, השגיאה היא לא שגיאה אחת בודדת, אלא היא יכולה להוכיח דפוס פעולה כלשהו של רשלנות של הבנקים שבהם קרו אותם פעילויות שגויות שפגעו מבחינה כלכלית בלקוחות, הגבלת חשבונות של לקוחות, התמודדות מול הבנקים בענייני שיקים דחויים או שיקים ללא כיסוי, התגוננות בפני תביעות כספיות שהוגשו על ידי הבנקים. כמו כן, הגשת תביעות בעקבות נזקים שנגרמו ללקוחות של הבנקים הללו, טעויות של הבנק בכל הקשור לחישוב הריבית ללקוח, שגרמו להפסדים כספיים ללקוחות ואף לרווחים גדולים יותר של הבנק, התנגדות לביצוע שטרות בהוצאה לפועל, עיכוב הליכים בהוצאה לפועל, חשבון בנק מוגבל , חובות לבנקים וכו'.

חייבים לבנקים

בעיות עם הבנקים  יכולות להיפתר על ידי הסדרי חוב עם הבנקים, התגוננות מפני תביעה בנקאית, בדיקת חשבונות הבנק, הסכמי מסגרות האשראי, התנאים להלוואות וריביות וכו'.

אם הבנק לך את החשבון, עורך הדין לענייני בנקים יכול ואף רצוי, וזאת כמובן בכל מקרה לגופו,  להגיש ערעור על מנת לנסות למנוע את הגבלת החשבון ואף לקבל צו מניעה כדי להמשיך לפעול בחשבון ולנהל את העסק בנתיים וכך למנוע אובדן הכנסות עקב הגבלות בחשבון.

תביעות בנקים הן שכיחות ואפילו סיכויי ההצלחה בהן גבוהים בדרך כלל, וזאת כמובן  במידה ויש עילת תביעה טובה. תביעות נגד בנקים אפשריות בהחלט וזאת כי לבנקים, וזאת כמובן בניגוד לחברות מסחריות אחרות, יש חובות ציבוריות שאין לאחרים כמו חובת נאמנות וחובת זהירות.

לבנקים יש חובת נאמנות כלפי הלקוחות שלהם, וזוהי חובה חשובה מאוד שאפילו שקודמת לחובתם לבעלים של הבנק. ולכן, כאשר מגישים תביעה לבית המשפט נגד הבנק, בית המשפט צריך לבדוק את האחריות וחובת הבנק, באור שונה מאשר היה בודק ובוחן חברה מסחרית. יש מס' חובות שמוטלות על הבנקים על פי חוק והם: חובת האמון ונאמנות של הבנקים, חובה ציבורית של הבנק אל הלקוחות שלו, חובה על הבנק לשמור על האינטרסים של הלקוחות שלו, חובתו של הבנק להיות זהיר, חובתו של הבנק בתום לב במתן אשראי ללקוחות, חובות של הבנק בנושא חוזיות ורשלנות הבנקים, חובת שקיפות של הבנקים מאחר ואסור לבנק להסתיר מידע חיוני ב הלך משא ומתן בין הבנק ללקוחות שלו בכדי שיחתמו על חוזה מול הבנק.