רבים מבני הזוג שבוחרים להתגרש ולנהל הליכים משפטיים בערכאות המשפטיות. פרידה בדרך של הסכם גירושין, ובמיוחד הסכם שהצדדים הגיעו אליו בהליך של גישור, היא דרך נוחה ואף זולה יותר עבור הצדדים. הסכם גירושין מאפשר תקשורת טובה יותר בין הצדדים בכל הקשור לילדים והרכוש המשותף. יש לציין כי עדיף להיעזר בעורך דין לגירושין לטובת עריכת הסכם הגירושין.

הסכם גירושין

הסכם גירושין – הגדרה

הסכם הגירושין הוא הסכם שמבטא את רצונות בני הזוג והאינטרסים של כל אחד מהם יחד עם ההסכמות שלהם, יחד עם התייחסות מפורטת במיוחד לכל המזונות, משמורות והסדרי ראייה ורכוש.

הסכם הגירושין מסדיר את דרך ואופן פירוק המשפחה וזאת מבחינה משפחתית. הסכם הגירושין אמור לצפות את רוב הבעיות והקשיים שעלולים להתרחש במהלך הליך הגירושין וכך למעשה מונעים את הבעיות העתידיות הצפויות בין בני הזוג.

עריכת הסכם הגירושין ומתן תוקף

הסכם גירושין יכול להיערך בכל שלב, גם אם בני הזוג החליטו להתגרש ועוד לא פנו לבית המשפט וגם אם הם בתוך הליך הגירושין כבר והם רוצים להפסיק את המאבק המשפטי ולהתגרש בהסמכה של שניהם. עורך דין לגירושין יכול לנהל משא ומתן בכל שלב ולקדם הגעה מהירה להסכם הגירושין.

אחרי שנכתב הסכם גירושין והצדדים חתמו עליו, ההסכם יגיע לאישורו של בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני והם ייתנו לו תוקף של פסק דין.  יש לציין שבתי המשפט או בית הדין הרבני לא מאשרים הסכמים אלו באופן אוטומטי. יש מקרים בהם בית המשפט או בין הדין הרבני לא יסכימו לאשר הסכם כזה או חלקים ממנו וזאת עקב פגיעה אפשרית בילדים או באחד מן הצדדים. ייתכן מצב שבו במהלך הדיון בבית המשפט או בבית הדין הרבני, יתווספו מספר הערות ותיקונים.

הסכם גירושין כאשר יש ילדים

במידה ולבני הזוג יש ילדים משותפים, יש מספר נושאים שיש להסדיר במסגרת הסכם הגירושין. להסכמות הללו יש השלכות ארוכות טווח שיהיו בתוקף עד להגעת הילדים לגיל 18 (ולעיתים גם מאוחר יותר).

הנושאים אשר מוסדרים בהסכם גירושין הנוגעים לילדים:

  • משמורת – צריך לקבוע מי מההורים יהיה ההורה בעל המשמורת המרכזית או שניתן גם לקבוע משמורת משותפת.
  • מזונות – קביעת גובה דמי המזונות שישולמו לבת הזוג עבור כל ילד, יחד עם אופן התשלום.
  • השתתפות בהוצאות בריאות וחינוך – נהוג שכל אחד מההורים יישא בהוצאות באופן שווה.
  • הסדרי ראיה – קביעת הסדרי הראייה במהלך שנת הלימודים, בחגים ובחופשות.
  • יציאה לחו"ל של הילדים – קביעה של איזה הורה יחזיק בדרכון של הילדים ובאיזה תנאים תותר יציאה לחו"ל?
  • שם משפחה – קביעה האם משנים את שם המשפחה של הילדים. בד"כ קובעים שההורים מסכימים שלא ישנו את שם המשפחה של הילד.
  • מקום מגורים של הילדים – ניתן לקבוע שמרכז חייהם של הילדים לא ישתנה אלא אך ורק בהסכמת שני בני הזוג.
  • יישוב מחלוקות – ניתן לקבוע שבמקרה וההורים לא מצליחים להגיע להסכמה בעניין הנוגע לילדים הם יפנו לגורם חיצוני שיכריע (רופא, עובד סוציאלי או איש חינוך).

מי מאשר את הסכם הגירושין ?

הסכם גירושין יאושר על ידי בית משפט לענייני משפחה ובאישורו הוא ייתן להסכם תוקף של פסק דין. בית הדין הרבני ייתן פסק דין להסכם הגירושין ואז הצדדים יקיימו את סידור הגט.

יש נושאים שנמצאים בתוך הסכם הגירושין שלא נמצאים בסמכותו של בית המשפט לענייני משפחה, שמאפשר בד"כ לפני את הסכם הגירושין לפני אישור בית הדין הרבני. ולכן, סעיפים בהסכם הגירושין שקשורים לוויתור האישה על הכתובה שלה, יאושרו רק על ידי בית הדין הרבני.

האם ניתן לבטל או לשנות סעיפים בהסכם גירושין מבלי להגיש תביעה לביטול הסכם ?

בכל הנוגע לילדים, הדיון פתוח תמיד בפני ערכאות השיפוט. במידה וחל שינוי נסיבות כלשהו שמצדיק פנייה לערכאות המשפטיות, עורך הדין לגירושין יוכל לפנות בתביעה לערכאות לשם שינוי הסדר המשמורות או חלוקת זמני שהייה או שינוי גבוה המזונות. כמובן ששינוי בבית המשפט בקשר לילדים, יביא לשינוי ההסדר הקיים שנחתם בין הצדדים.

לעומת זאת, קשה יותר לשנות את כל הקשור לרכוש וכספים כל עוד ההסדר קיבל תוקף של פסק דין.  השינוי יתאפשר רק במקרים שבהם יתברר שאחד מהצדדים הסתיר רכוש מסוים עוד בזמן הנישואין ושאמור היה להיכלל בחישוב המשאבים. במקרים כאלו, הערכאה המשפטית יכולה לשקול את שינוי ההסכם.

ביטול הסכם גירושין

הסכם הגירושין הוא חוזה לכל דבר ולכן חלות עליו הוראות של חוק החוזים. ולכן, אפשר לבטל את הסכם הגירושין במקרים מסומים – אם נוכיח פגם בכריתת הסכם הגירושין או אם התקיימה אחת העילות שקבועות בחוק החוקים שמאפשרות את ביטול החוזה.

יש להבין שגם אם ההסכם אושר בבית המשפט או בבית הדין הרבני, הוא לא מוחלט ולא חסין לחלוטין וניתן יהיה לבטל אותו בתנאים מסוימים. לדוגמה: אפשר להגיש תביעה לביטול הסכם הגירושין בטענה שההסכם נחתם עקב ניצול מצוקת אחד מבני הזוג וכך גם הטעו וכפו עליו לחתום על ההסכם. ברוב המקרים, נטייתו של בית המשפט תהיה להותיר את ההסכם ולא לבטל אותו, אלא רק במקרים חריגים, וזאת בגלל המדיניות שצריך לכבד הסכמים. כמו כן, חשוב לציין שאפשר להגיש תביעה לביטול רק אחד מסעיפי ההסכם והסיכוי שזה יתקבל על ידי בית המשפט הוא גבוה יותר.

הפרת הסכם הגירושין

הסכם גירושין חייב להיות הכי מפורט שיכול להיות, וראוי שבהסכם יהיו גם הוראות ברורות במקרה של הפרת ההסכם. הסכם מפורט כזה יחסוך שיח מיותר וארוך של הצדדים ומחלוקות שברובן מיותרות וניתן היה למנוע.

אם בכל מקרה הייתה הפרה, צריך לבחון איזה חלק מההסכם הופר. אם בן הזוג לא יכול לעמוד בתשלום המזונות, נוכל לפעול נגדו בלשכת ההוצאה לפועל. אם הכנסתה של האישה (שזכאית למזונות), היא נמוכה, היא גם יכולה להגיש נגדו תביעה לתשלום באמצעות המוסד לביטוח לאומי שייכנס במקומו של הבעל.  במקרה אחר, אם מדובר בכל הנוגע למשמורות או הפרה של הסדרי הראייה, נוכל לפנות לבית המשפט בתביעה לאכיפת הסכם או אפילו להגיש בקשה עקב ביזיון בית משפט.

גישור ומשא ומתן על מנת להגיע להסכמי גירושין

יש מספר דרכי הגעה להסכם הגירושין. הראשונה היא פנייה משותפת לעורך דין לענייני משפחה ולבצע דרכו הליך גישור שלא במסגרת ערכאות שיפוטיות. כאשר הגישור יסתיים, ייערך ההסכם על פי הסכמות הצדדים ובהתאם לצרכים שלהם. יתרונות הגישור הם רבים – יש גמישות בהליך, חיסכון בעלות ובקיצור ההליך.

האפשרות השנייה היא ניהול משא ומתן, כאשר כל אחד מהצדדים מיוצג על ידי עורך דין לגירושין מטעמו. עורכי הדין יערכו את ההסכם והוא יהווה את הבסיס לניהול המשא ומתן.

ניתן גם ששני הצדדים יפנו במשותף לעורך דין לגירושין, והוא יהיה אחראי על עריכת ההסכם עבור שניהם יחד.

עלות של גישור גירושין

גישור הוא ההליך הזול והמהיר ביותר. לגישור גירושין יש שני חלקים – ראשית הליך הגישור עצמו שבו בני הזוג מנהלים משא ומתן ומגיעים להסכמות ואז כותבים את הליך הגירושין.

מחיר הליך גישור גירושין הוא בין 3,000 ₪ לבין 9,000 ₪ לכל אחד מן הצדדים. המחיר נקבע לאחר חישוב שעות העבודה של המגשר שהיו דרושות. ככל שמשלמים על יותר שעות עבודה מראש, התשלום פר שעה יהיה נמוך יותר. יש לציין שהתעריף לשעת גישור על פי הנהלת בתי המשפט הוא 800 ₪ לשעה.

כאשר הליך גישור הגירושין הסתיים, הצדדים מקבלים את הסכם הגירושין המלא או הסכם שלום בית שמועבר לאישור בבית הדין הרבני או לאישור בית המשפט לענייני משפחה, יש לציין שהצדדים בוחרים לאן להעביר את ההסכם לאישור.

בבית המשפט עובר שופט או דיין על ההסכם ומוודא שהצדדים מבינים את ההסכם ותכולתו ושכל הקשור לילדים טופל בצורה אחראית ונכונה ושההסכם היה בהסכמה מלאה של שני הצדדים. לאחר שהשופט או הדיין סיימו את קריאת ההסכם, הם חותמים ומאשרים אותו ובכך נותנים לו מעמד של פסק דין. אם מדובר בהסכם גירושין בלבד, בני הזוג עוברים לבית הדין הרבני ושם מבצעים את טקס הגירושין, במידה והם התחתנו דרך הרבנות.

לפני שהצדדים מתחייבים לשלם סכום מסוים בגישור, עדיף לבקש לבצע פגישת היכרות כך שלא תהיה מחויבות למגשר על מנת לבחון את המגשר. הדבר החשוב ביותר הוא לתת אמון בו לפני כל התחייבויות לתשלום וחשוב שהצדדים יקבלו תמונה מלאה על משמעויות גישור הגירושין טרם התחייבויות להליך.

עלות הסכם גירושין בהליך בבית המשפט

תיקים בבית המשפט נגררים לאורך זמן רב ולעיתים מגיעים גם לתקופה הפרושה על שנים ולכן העלויות במקרה זה יהיה גבוה בהרבה יותר משאר האפשרויות. ניהול התיק בבית המשפט גם יכול לגרום לשימוש בחוקרים פרטיים, פסיכולוגיים ושימוש ביועץ חיצוני שעוזרים לכל צד לבסס את טענותיו. שימוש בכל יועץ גם הוא דורש עלות כלכלית מסוימת, ויחד עם תשלום האגרות ושכר טרחת עורכי הדין זה יכול להגיע לאלפי שקלים עבור כל אחד מהצדדים. ניתן לומר שניהול תיק בבית המשפט או בבית הדין הרבני יעלה לכל צד בערך 30,000 ₪ עד ל-60,000 ₪.

עלות התייעצות עם  עורך דין לדיני משפחה

במידה ואין ילדים, וכאשר בני הזוג יודעים מה רצונם ואין חילוקי דעות,  ניתן לפנות לעורך הדין על מנת שיסייע בניסוח הסכם הגירושין עבור בני הזוג. בני הזוג יכתיבו לעורך הדין את הרצונות שלהם והוא יכתוב את הדברים בשפה משפטית.

עלות הסכם הכנת גירושין אצל עורך דין מומחה – 5,000 ₪ ל-30,000 ₪ וזאת בהתאם למומחיות עורך הדין.

יש לשים לב, שעורכי דין בד"כ לא יתעסקו בהיבטים לא משפטיים כמו דרכי התקשרות וקבלת החלטות ולכן שימו לב לקבוע כללים כאלו גם אם עורך הדין לא מציע זאת.